مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف

Centre de formation professionnelle à El -Kef

Rue Tah-Housein BP 262 El-Kef 7100
Téléphone: 78224505

Spécialités:
-Coiffeur maquilleur

مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف
نهج طه حسين صندوق البريد 262 الكاف 7100
الهاتف :78224505

الإختصاصات:
-حلاق مجمل

Voir également

Institut Supérieur Privé des Sciences Infirmières de Sousse

Institut Supérieur Privé des Sciences Infirmières de Sousse Licence  Licence appliquée en…