مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة العطايا

Centre de formation professionnelle de karkana Al Attaya
3035 Karkana
Téléphone: 74484844

Spécialités:
-Technicien en patisserie
-Animateur de jardin d’enfants

مركز التكوين والتدريب المهني بقرقنة العطايا
3035 قرقنة
الهاتف :74484844

الإختصاصات:
-تقني مرطبات
-منشط روضة أطفال

Voir également

Institut Supérieur Privé des Sciences Infirmières de Sousse

Institut Supérieur Privé des Sciences Infirmières de Sousse Licence  Licence appliquée en…